CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


Nạn-Nhân Của Chế-Độ Độc-Tài Cộng-Sản Được Tưởng Nhớ Ở Hungary | In Hungary, Victims of Communist Dictatorships Remembered


Nạn-nhân của chế-độ độc-tài cộng-sản được tưởng nhớ ở Hungary
 

MTI-Hungary Today 2023.02.27.

 

Szent István körút a Falk Miksa (Néphadsereg) utca felől a Honvéd utca felé nézve. A szovjet csapatok ideiglenes kivonulása 1956. október 31-én. Fortepan 24787.jpg

Ở Hungary, ngày 25 tháng 2 là Ngày Tưởng-niệm Nạn-nhân Chế-độ Độc-tài cộng-sản. Năm nay, có rất nhiều hoạt-động, bao gồm thăm Bảo-Tàng Khủng-Bố (“House of Terror Museum”). Đây là địa-điểm cho mọi người mường-tượng cuộc sống dưới chế-độ cộng-sản như thế nào. Một số viên-chức chánh phủ đã có những bài diễn-văn tại lễ tưởng-niệm, bao gồm Lãnh-đạo hay Chủ-tịch Quốc-Hội ông László Kövér, và Bộ-trưởng Văn-phòng Thủ-tướng ông Gergely Gulyás.

“Tưởng nhớ là sự liên-kết giữa quá-khứ, hiện-tại và tương-lai, mà chúng ta có bổn-phận với các nạn-nhân, cho bản-thân chúng ta và những thế-hệ sau chúng ta”, Bộ-trưởng Gergely Gulyás cho biết hôm thứ Bảy ngày 25/02/2023 tại một sự-kiện được tổ chức tại Bảo-tàng House of Terror ở Đô-thành Budapest của Hungary. Địa-điểm này mang tánh biểu-tượng, bởi bảo-tàng nằm trong tòa nhà ở số 60 Andrássy út, nơi từng là đầu não của cảnh-sát chánh trị cộng sản Hungary, thường được gọi là Cảnh-sát Mật-vụ Quốc-gia (tiếng Hungary: Államvédelmi Hatóság, ÁVH).

Ông bộ-trưởng nhấn mạnh rằng:

“điều quan-trọng đối với nhiều người đã từng trải qua nỗi khiếp-đảm cộng-sản là biến những câu chuyện đau khổ của cá-nhân họ trở thành một phần của ký-ức quốc-gia, để các thế hệ tương lai nhận-thức được sự-việc mà con người phải chịu-đựng và đối mặt với sự vô-nhân-đạo”.

“Suốt vài thập niên cộng-sản, cộng-sản không những xóa bỏ chủ-quyền quốc-gia mà cả quyền sống của “hàng chục ngàn đồng-bào chúng ta”. Bộ-trưởng cho biết thêm rằng, hằng năm ít nhất một lần chúng ta phải nhắc lại tất-cả những thứ mà cộng-sản đã cướp mất, không thể đền-bù được không những với “cuộc sống của thân-nhân chúng ta, quốc-gia chúng ta mà còn cả thế-giới”.


Light painting on the Wall of Heroes of the House of Terror Museum on the Day of Remembrance of the Victims of Communism. Ảnh/Photo: MTI/Balogh Zoltán

Nhân sự-kiện này, ông Bence Rétvári là Quốc-vụ-khanh nghị-viện tại Bộ Nội-Vụ, đã phát biểu rằng đa-số gia-đình đều chịu tổn-thương dưới chế-độ độc-tài cộng-sản, và do đó, thật xứng-đáng và luôn-luôn tưởng nhớ các nạn-nhân dưới chế-độ cộng-sản. Ông chỉ ra rằng:

“chủ-nghĩa cộng-sản không biến mất, nó đang biến-đổi”.

Chủ-tịch Quốc-Hội Hungary László Kövér đọc diễn-văn tại lễ tưởng-niệm trước tượng Béla Kovács ở thủ-đô Budapest hôm thứ Bảy ngày 25/02/2023. Béla Kovács là chánh trị gia của Đảng Tiểu-chủ Độc-lập, Giai-cấp Điền-địa và Dân-sự, và sau đó là Bộ-trưởng Bộ Nông-Nghiệp trong chánh phủ thứ hai và thứ ba dưới thời Chủ-tịch Hội-đồng Bộ-trưởng hay thủ-tướng Imre Nagy. Năm 1947, do lập-trường đối-lập với những người cộng-sản, chánh quyền Sô Viết bắt, trục-xuất ông sang Liên Sô, và đã giam-cầm ông nhiều năm ở một địa-điểm ẩn-danh.

Chủ-tịch Quốc-Hội Hungary László Kövér cho biết, Ngày Tưởng-Niệm Các Nạn-Nhân Chế-Độ Độc-Tài cộng-sản không những là cơ-hội để tỏ lòng thành-kính với các bậc tiền-nhân đã trải qua nhiều khổ đau, mà còn để bày tỏ quyết-tâm của chúng ta: không để con cháu chúng ta trở thành nạn-nhân của những tư-tưởng đầu-độc mới và chế-độ độc-tài khác.

"Những người Hungary chúng tôi kể từ đó đã biết rằng bất-cứ nơi nào có tai-họa cộng-sản ngóc đầu dậy, bạo-lực, đau khổ, áp-bức và cướp-bóc luôn theo sau”.

Ông nói thêm rằng trong ba thập niên kể từ thời khắc chủ nghĩa cộng sản sụp-đổ, hầu hết giới tinh-hoa chánh-trị Tây-phương đã liên-tục tương đối hóa tội-ác của chủ-nghĩa cộng-sản. Ông nhấn mạnh rằng sự hy-sinh của tổ-tiên chúng ta và niềm hy-vọng của thế-hệ sanh sau tiếp nối, đòi hỏi chúng ta, chưa kể nhiều tội khác, rằng chúng ta phải bảo-vệ bằng mọi giá tánh hợp-hiến nền dân-chủ và năng-lực bản-lãnh chánh-trị để thực hiện nhiệm-vụ quốc-gia chúng ta, nhằm phụng sự lợi-ích chung, của quyền-lực công, và lợi-ích quốc-gia chúng ta.

Lễ tưởng-niệm hôm thứ bảy ngày 25/02/2023 không những diễn ra ở thủ đô Hungary mà còn trên khắp đất nước. Quốc-Vụ-Khanh về Giáo-hội và Quan-hệ Sắc-tộc của Văn-phòng Thủ-tướng đã tham-gia một buổi lễ tưởng-niệm ở Pócspetri, Quận Hạt Szabolcs-Szatmár-Bereg county. Quốc gia Hungary được chia thành 19 county, mỗi county tương đương là một tỉnh. Quốc vụ khanh ông Miklós Soltész đã nói về hàng trăm ngàn và hàng triệu nạn nhân cộng sản ở Hungary và trong khu-vực.

Ông nhớ lại rằng:

“các nhà sử-học ước lượng số người bị hành-quyết trong thời khủng-bố cộng-sản, số người giam-cầm trong các trại cưỡng-bách lao-động và nhà lao, bị tra-tấn, chết đói, và đấu tố, lên tới hằng trăm triệu người”.

Ở Hungary, khoảng 1000 người đã lãnh kết án tử-hình và hằng trăm ngàn người trong lao tù, bị đưa đến các trại lao-động hoặc bị hành-hạ khủng bố.

Các cuộc tấn-công vào các nhà thờ là phần tiếp theo, với 6500 trường học của nhà thờ trên khắp đất nước buộc đóng cửa sau vụ Pócspetri năm 1948, chánh trị gia Miklós Soltész này cho biết. Nhớ lại những sự kiện thời đó, ông nói rằng người dân Pócspetri đã phải trả giá đắt cho việc ủng-hộ các trường này là những mối đe-dọa, kỳ-thị, và sự trả thù kéo dài hàng thập niên.

Ông Miklós Soltész nói: “Ngày nay chúng ta có thể tưởng nhớ những người tử-vì-đạo, và trường học địa-phương giờ đây lại là một cơ-sở Công-giáo, và Pócspetri đã đưa một số linh-mục cho nhà thờ Công-giáo, đây là sự đáp lại tuyệt-vời đối với những lời phàn-nàn.

Trong khi đó, cuối tuần qua, Phong-trào Tổ-quốc Chúng-Ta (Mi Hazánk Mozgalom) theo chủ-nghĩa quốc-gia dân-tộc đã che các tấm biển trên đường dạo mát Horn Gyula bằng những túi màu đen. Phó thủ-lãnh của đảng theo chủ-nghĩa quốc-gia dân-tộc ông Előd Novák nói rằng luật-pháp và trật-tự sẽ được khôi phục, tượng-trưng cho thời-điểm hiện-tại, trên cơ-sở tạm-thời. Theo luật chánh quyền địa-phương, không có một không-gian công-cộng nào được mang danh của một người đã tham gia thiết-lập, kiến-thiết hoặc duy-trì các chế-độ chánh-trị độc-tài của thế-kỷ 20.

Theo Novák, chắc-chắn rằng Gyula Horn đã phụng-sự chế độ cộng sản, và do đó, lối dạo mát không nên mang danh ông ta. Ông nói, Phong-trào Tổ-quốc Chúng-Ta đã khởi-xướng một thủ-tục chánh thức tại cơ-quan chánh-quyền thủ-đô, và cơ-quan này đã phản-ứng bằng cách thông-báo trường-hợp này là không hợp-pháp. Đồng-thời, ông lưu-ý rằng văn-phòng chánh-phủ đã hướng sự chú-ý của họ đến một vấn-đề pháp-lý kỹ-thuật: trong những trường-hợp như vậy, Viện Hàn-lâm Khoa-học Hungary phải được yêu-cầu cho lập-trường chánh thức, điều mà thuộc thẩm-quyền thành phố mới có khả năng làm được, và văn-phòng chánh phủ nằm ngoài quyền-hạn đó.

==========

 

Victims of Communist Dictatorships Remembered

MTI-Hungary Today 2023.02.27.

 

Szent István körút a Falk Miksa (Néphadsereg) utca felől a Honvéd utca felé nézve. A szovjet csapatok ideiglenes kivonulása 1956. október 31-én. Fortepan 24787.jpg

Szent István körút a Falk Miksa (Néphadsereg) utca felől a Honvéd utca felé nézve. A szovjet csapatok ideiglenes kivonulása 1956. október 31-én. Fortepan 24787.jpg

In Hungary, February 25 is the Day of Remembrance for the Victims of Communist Dictatorships. This year, there was a wide range of activities, including visiting the House of Terror, where people can get an idea of what life was like under communism. Several government officials also spoke at commemorations, including László Kövér, Speaker of the Parliament, and Gergely Gulyás, the Minister of the Prime Minister’s Office.

“Remembrance is an alliance between the past, present, and future, a duty we owe to the victims, to ourselves and to those who will come after us,” said Gergely Gulyás on Saturday at an event held at the House of Terror Museum in Budapest. The location is symbolic, as the museum is located in the building at 60 Andrássy út, where the headquarters of Hungary’s communist political police, the State Protection Authority (Államvédelmi Hatóság, ÁVH), used to be.

The minister underlined that

"it was important for those who lived through the horrors to make their own personal stories of suffering part of the national memory, to make future generations aware of what people have to endure in the face of inhumanity".

"During the decades of communism, the communists did not only eliminate the sovereignty of the country, but also the right to life of “tens of thousands of our compatriots,” the minister said, adding that every year, at least once, we must recall all the things that irreparably transformed and changed not only “the lives of our families, our nation, but the whole world.”


Light painting on the Wall of Heroes of the House of Terror Museum on the Day of Remembrance of the Victims of Communism. Photo: MTI/Balogh Zoltán

Bence Rétvári, Parliamentary State Secretary at the Ministry of the Interior, said at the same event that almost every family was mutilated by the communist dictatorship, and it is therefore worthy and just to always remember the victims. At the same time, he pointed out that

"communism is not disappearing, it is transforming".

The Speaker of the Parliament, László Kövér, also spoke at a memorial service at a statue of Béla Kovács in Budapest on Saturday. Kovács was a politician of the Independent Smallholders, Agrarian Workers and Civic Party, and later Minister of Agriculture in the second and third governments of Imre Nagy. In 1947, because of his opposition to the communists, he was arrested by the Soviet authorities and deported to the Soviet Union, where he was held for years in an unknown location.

Kövér said that the Day of Remembrance for the Victims of Communist Dictatorships is not only an occasion to pay tribute to our long-suffering ancestors, but also to express our will: not to let our children and grandchildren become victims of new poisoned ideas and new dictatorships.

"We Hungarians have known since then that wherever the communist scourge rears its head, violence, suffering, oppression, and plunder always follow,”

he said, adding that in the three decades since the fall of communism, most of the political elite in the West has constantly relativized the crimes of communism. He stressed that the sacrifice of our ancestors and the hope of our successors demand of us, among other things, that we defend at all costs the democratic legitimacy and political capacity to act of our state, which is at the service of the common good, of public power, and of our national interests.

Saturday’s commemorations were not only held in the capital, but all over the country. The Secretary of State for Church and Ethnic Relations of the Prime Minister’s Office took part in a commemoration ceremony in Pócspetri, Szabolcs-Szatmár-Bereg county. Miklós Soltész spoke about the hundreds of thousands and millions of victims of communism in Hungary and in the region.

He recalled that

"historians estimate the number of people executed during the communist terror, imprisoned in forced labor camps and prisons, subjected to torture and starvation, and stigmatized, at hundreds of millions".

In Hungary, some 1,000 people were sentenced to death, and hundreds of thousands were imprisoned, sent to labor camps, or persecuted.

Attacks against churches were also part of this series, with 6,500 church schools across the country closed down after the Pócspetri affair in 1948, the politician added. Recalling the events of the time, he said that the people of Pócspetri paid a heavy price for their support for their schools, but despite the threats and the stigma that lasted for decades, the village did not respond to the harm done to its residents with revenge.

“Today we can remember the martyrs, and the local school is now a Catholic institution again, and Pócspetri has given several priests to the Catholic church, which are a great response to the grievances,” said Miklós Soltész.

Meanwhile, over the weekend, the nationalist Our Homeland Movement (Mi Hazánk Mozgalom) covered the street signs on the Horn Gyula promenade with black bags. The nationalist party’s deputy leader, Előd Novák, said that law and order would be restored, symbolically for the time being, on a temporary basis. According to the law on local government, no public space may bear the name of a person who participated in the establishment, building, or maintenance of the authoritarian political regimes of the 20th century.

According to Novák, it is without question that Gyula Horn served the communist regime, and therefore the promenade should not bear his name. Our Homeland Movement has initiated a formal procedure at the capital’s government office, which has responded by declaring the situation illegal, he said. At the same time, he noted that the government office drew their attention to a technical legal problem: in such cases, the Hungarian Academy of Sciences must be asked for an official position, which only the competent municipality can do, and the government office is not in a position to do so.

Featured photo via Fortepan/ Nagy Gyula (Wikimedia Commons)
 

 

 


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA