CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


VIỆT NAM CỘNG HÒA | Page 9


TRỞ VỀ VỚI CHÁNH NGHĨA QUỐC GIA/VNCH | Ông Nguyễn-Văn-Tiến, 53 tuổi cùng với gia đình từ nhỏ vẫn sinh sống tại ấp Tân-Thiết, xã Thạnh-Hòa, tỉnh Kiến-Tường, chuyên lo về ruộng rẫy. Năm 1962, gia đình ông Tiến cùng khoảng 20 gia đình khác bị Việt-cộng ép buộc phải rời quê quán vào sống ở vùng Thấp-Tre, xã Thạnh-Phú (Tuyên-Nhơn) nơi Việt-cộng kiểm soát. Sau mấy năm trời sống dưới ách cộng sản, ông Tiến phải đóng thuế nuôi quân, làm ấp, xã chiến đấu, đào hầm, đặt chông. Đời sống vô cùng cực khổ và thiếu thốn. Ngày 13-7-1964, ông Tiến theo tiếng gọi của Chánh Nghĩa Quốc Gia đã đem cả gia đình trốn khỏi vùng Việt-cộng tới trình diện tại Trung Tâm Chiêu Hồi Tỉnh Kiến-Tường. Gia đình ông Tiến đã được các cấp chánh quyền địa phương niềm nở tiếp đón, ân cần săn sóc, tận tình giúp đỡ về mọi phương diện. | Ông Nguyễn-Văn-Tiến và vợ là Mai-Thị-Sảnh cùng năm con từ Trấp-Tre trở về với chánh nghĩa quốc gia. | Những giấy tờ cần thiết được cấp phát mau lẹ và dễ dàng cho gia đình ông Tiến. | Ông Tiến cũng được cấp phát ruộng, trâu, lúa giống và phân bón để làm ruộng. | Thiếu tá Tỉnh trưởng Kiến-Tường tỏ lòng ưu ái đối với gia đình ông Tiến và cấp phát những vật dụng cần thiết. | Gia đình ông Tiến được nhân viên y tế khám sức khỏe. Chánh quyền địa phương cấp phát vật liệu làm nhà cho gia đình ông Tiến. | Ông cũng được cấp ghe thuyền và ngư cụ để chài lưới tăng thêm lợi tức gia đình. Các con ông Tiến được nhận vào học tại trường của Chánh phủ. | Ty Nông Tín và Hợp Tác Xã cho ông Tiến vay tiền làm mùa.


Hoan Hô Tinh Thần Chiến Đấu Của Anh Em Chiến Sĩ Miền Hỏa Tuyến | Hãng Xăng Dầu Mỹ CALTEX của Đại Công-Ty Chevron Corporation | On the Way to the Airport of SàiGòn-Tan Sơn Nhứt


Đại Hội-Đồng Liên-Hiệp Nghị-Sĩ Á-Châu | 6th APU General Assembly | Premier Jour d'Émission | First Day of Issue | Ngày Đầu Tiên

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA