CHÁNH PHỦ.COM

Người Quốc Gia Chân Chánh


Welcome to CHANHPHU.COM

 

TỪ NGỮ QUỐC GIA THÔNG DỤNG TRƯỚC 1975 | Page 3

 

| ĐÔ TRƯỞNG (Thị-trưởng thành-phố thủ-đô) | Phó Đô Trưởng | Vice-Mayor

| TÒA ĐÔ CHÁNH (city hall của thành-phố thủ-đô hay thủ-phủ)

| TÒA THỊ CHÁNH | CITY HALL

| TỐI CAO PHÁP VIỆN | The Supreme Court of the United States (SCOTUS): Tối Cao Pháp Viện Mỹ

| PHÁP VIỆN QUỐC TẾ | International Court of Justice: Pháp-viện/Tòa-án Công-lý Quốc-tế

| QUÂN DỊCH | Thi hành quân dịch | Tân binh quân dịch

| NHẬP NGŨ TÙNG CHINH | Nhập ngũ tùng chinh biệt cố hương

| ỦY LẠO CHIẾN SĨ TIỀN ĐỒN | Ủy lạo chiến sĩ tiền tuyến | Ủy lạo chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.

| CẦM SÚNG GIỮ GIANG SAN XÂY CỘNG HÒA

| XÂY CẤT | Vật liệu xây cất (building materials) | Cất nhà, xây cất nhà cửa, xây cất bệnh viện

| NHÀ THƯƠNG (Bệnh viện) | Hospital

| HẠ TẦNG CƠ SỞ | infrastructure

| ĐẢO CHÁNH | stage a coup d'état

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


VIỆT-NAM CỘNG-HÒA